Dlaczego współpraca z nami się opłaca?

  • Oszczędność czasu - posiadamy największą ofertę czołowych polskich producentów, dzięki czemu każdy Klient może u nas zaopatrzyć swój punkt handlowy w potrzebny rodzaj asortymentu.

 

  • Najniższe ceny - nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje ciągłość dostaw i najniższe ceny.

 

  • Doświadczenie w handlu - naszym Klientom pomagamy przy otwieraniu nowych sklepów.

 

  • Zróżnicowane kanały dystrybucji - posiadamy szeroko rozwinięty system obsługi Klientów, dzięki czemu obsługujemy Klientów na całym świecie.

 

  • Kształtowanie oferty produktowej – możliwość zgłoszenia na adres e-mail (dokk@js.com.pl) listy towarów, które powinny się znaleźć w naszej sprzedaży, dzięki czemu każdy Klient ma wpływ na kształtowanie oferty hurtowni internetowej.

 

  • Honorujemy dotychczas wypracowane warunki handlowe – również warunki i zniżki wypracowane w innych hurtowniach, dodatkowo nagradzamy Klientów którzy zdecydują się na nawiązanie z nami długoterminowej współpracy.Zasady współpracy

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą nastawioną na dalszą odsprzedaż zakupionego od nas towaru.

Aby rozpocząć współpracę należy zarejestrować się na stronie www.js.com.pl korzystając z formularza rejestracyjnego.
 
Po weryfikacji Państwa danych prześlemy drogą elektroniczną link aktywacyjny do konta na www.js.com.pl. Po zalogowaniu będą Państwo mieli dostęp do pełnej oferty hurtowni internetowej.
 
Stałych Klientów hurtowni stacjonarnej JS Sp. z o.o., którzy chcą dokonywać zakupów za pośrednictwem hurtowni internetowej www.js.com.pl prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego bez konieczności weryfikacji. Niezwłocznie po potwierdzeniu danych Klienta zostanie wysłany link aktywacyjny do konta.
 
Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy oraz z warunkami realizacji zamówień.
 
Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków współpracy.
 
Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

 

Warunki realizacji zamówień

Warunkiem dokonania zakupów w hurtowni jest złożenie zamówienia, które świadczy o hurtowym jego charakterze (zakup towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży), tj. min. kilka sztuk towaru jednego rodzaju (w tym samym kolorze i rozmiarze - dotyczy to tanich produktów takich jak rajstopy i skarpety).
Towary droższe (tj. powyżej 30 zł netto/szt.) mogą być zamawiane w ilościach sztukowych jednak łączna wartość zamówienia powinna świadczyć o zakupach hurtowych (min. 700 zł netto dla zamówień krajowych).
W przypadku mniejszych zamówień niż 700 zł netto ceny hurtowe są nieobowiązujące i są automatycznie powiększane o 70% przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
 
Minimum total cost of the order for customers from abroad must be over 2000 PLN
 
Zamówienia niezgodne z ustalonymi warunkami sprzedaży mogą nie być przyjęte do realizacji.

 

Zmiany w zamówieniu, dokonywane na prośbę Klienta, magazynowanie zamówionego towaru

W przypadku zmian zamówienia z woli Klienta, pobierane będą dodatkowe opłaty w zł netto, jak poniżej:

  - zmiana zamówienia przed skierowaniem go do realizacji – bezpłatnie  

 - zmiana zamówienia po skierowaniu go do realizacji:  
 a) 1,00 zł za każdą korygowaną pozycję przy ilości pozycji od 1-30 szt.
 b) 0,60 zł za każdą korygowaną pozycję przy ilościach od 31-100 szt.
 c) 0,40 zł za każdą korygowaną pozycję  przy ilościach od 101- 200 szt.
 d) 0,30 zł za każdą korygowaną pozycję przy ilościach większych niż 201 szt.  

 - zmiana już wystawionych dokumentów spowodowana zmianami zamówienia Klienta (anulowanie faktury, wystawienie korekty) - 5,00 zł za każdy (anulowany, wystawiany) dokument.


 - magazynowanie towaru po skompletowaniu zamówienia na prośbę Klienta- 5 zł / za każdy rozpoczęty dzień magazynowania za każde zamówienie.
 

Reklamacje

  • W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki z towarem należy sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera.

 

 • Wszelkie reklamacje objęte gwarancją i rękojmią producenta rozpatrywane będą zgodnie z Ustawą z dn. 23.04.1964 „Kodeks Cywilny” tekst jednolity z 26.09.2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 380).
 • Wszelkie reklamacje ilościowe lub wartościowe rozpatrywane będą jeżeli zgłoszenie wpłynie do JS Sp. z o.o. na piśmie (pocztą lub przez e-mail) w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Odpowiedzialność

JS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym za:
  • Zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.
  • Niedotrzymanie terminu dostawy, czyli przerwy w produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich wynikłych z niedostarczenia odpowiedniego towaru w terminie.
  • Różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi, wynikających z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych monitorach.
  • Nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

 

Katalog produktów hurtowni internetowej www.js.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 71.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.