REKLAMACJE dotyczące towaru wadliwego, uszkodzonego w wyniku użytkowania.

PROCEDURA GENEROWANIA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO TOWARU

  • 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie www.js.com.pl.
  • 2. Wyszukaj reklamowany towar (wpisz w wyszukiwarkę informacje o towarze np. AVA 1030)
  • 3. Wybierz zakładkę REKLAMACJE.
  • 4. Zapoznaj się z przedstawioną instrukcją i postępuj zgodnie z zaleceniami.
  • 5. Przejdź do „Kolejny Krok”.
  • 6. Na dostępnej liście zaznacz właściwy rozmiar, kolor.
  • 7. Kliknij przycisk "Zgłoś reklamację".
  • 8. Opisz dokładnie przyczynę reklamacji, uszkodzenie, wadę.
  • 9. Podaj nr dokumentu zakupu w firmie JS (numer faktury lub paragonu).
  • 10. Wybierz sposób rozpatrzenia.
  • 11. Wydrukuj stosowny dokument lub spisz numer RLS i wyślij reklamację.

 

Towar przekazywany do reklamacji musi być czysty (wyprany), z dokładnie z oznaczonym miejscem uszkodzenia.

Wydrukuj wygenerowane Zgłoszenie Reklamacyjne i dołącz do przesyłki.

Na liście Reklamacji (dostępnej z PANELU) znajduje się numer zgłoszenia RLS, zapisz ten numer na dołączonym do paczki dokumencie.

Podanie numeru RLS lub dołączenie wydruku jest niezbędnym elementem do prawidłowego rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.

Przygotowany i spakowany towar wraz z wydrukowanym Zgłoszeniem Reklamacyjnym lub numerem RLS wyślij do siedziby firmy na adres lub skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym.

Adres wysyłki Reklamacji:

JS Spółka z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin z dopiskiem „REKLAMACJA”

Reklamacje - dotyczące uszkodzenia towaru w transporcie, ilościowe lub wartościowe

 • W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki z towarem należy sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera. 
 • Wszelkie reklamacje objęte gwarancją i rękojmią producenta rozpatrywane będą zgodnie z Ustawą z dn. 23.04.1964 „Kodeks Cywilny” tekst jednolity z 26.09.2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 380).

 • Wszelkie reklamacje ilościowe lub wartościowe rozpatrywane będą jeżeli zgłoszenie wpłynie do JS Sp. z o.o. na piśmie (pocztą lub przez e-mail) w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.