Tytuł projektu: Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5, Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Beneficjent: JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością